En les nostres instal·lacions trobareu diferents espais on gaudir de diverses activitats, tallers i serveis que oferim.

El recinte és especial i únic ja que consta d’un passadís que comunica amb totes les sales.

Pasillo CasalDeJovesProsperitat

És aquí on els i les joves que tinguin un grup musical poden progressar i desenvolupar-se musicalment. Per tenir un horari per assajar, podeu sol·licitar-ho a la gestora del Casal. També es realitzen els tallers musicals com poden ser guitarra i batería.

A més consta d’un estudi de gravació.

  • Dues sales polivalents

En aquestes sales es realitzen les gestores del Casal de Joves de Prosperitat. També són les sales que es destinen a les cessions d’espai per a alguna entitat social externa.

  • Sala d’expresions corporals

Aquí es realitzen aquelles activitats i tallers grupals on es desenvolupen dinàmiques de psicomotricitat i / o es realitzen activitats d’un nombre ampli de persones.

  • Sala d’artesanía con sala de revelat de fotografía 

Els tallers relacionats amb la realització de materials artesanals es desenvolupen en aquest espai, com pot ser serigrafia.

També es troba una sala fosca destinada al revelat de fotografia.

L’ espai de trobada és on es realitzen la majoria d’activitats obertes a tot el públic. La programació és realitzada i dinamitzada per les persones que porten el projecte. Les activitats són molt diverses com poden ser concerts de grups de diferents gèneres musicals, DJ’s i PD ‘s, concursos, tornejos, xerrades, exposicions i projeccions. S’emfatitzen les activitats proposades pel col·lectiu de joves de Casal, proposant a la gestora o directament a les dinamitzadores de la Cuarta i de Casal.