L’Associació juvenil Sociocultural de Prosperitat té una sèrie de projectes i activitats de cicle anual, alguns d’aquestes no tenen data tancada, ja que la seva programació es realitzarà juntament amb els i les joves implicades en els projectes i/o amb altres entitats.

Les activitats s’organitzen a partir de comissions de treball. Aquestes estan formades per joves que decideixen els continguts i els recursos per a realitzar les activitats.

Alguns projectes són originaris i organitzats pel mateix Casal, i uns altres són comunitaris, col·laborant amb diferents entitats del teixit associatiu.