Durant tot el curs realitzem diferents activitats tant al Casal, amb les joves que participen del projecte com a altres equipaments o a l’aire lliure amb altres entitats del territori.

Dins de la programació de casal, també trobem diferents perfils. D’una banda tenim els tallers que es realitzen diàriament al casal i la programació diària del punt de trobada. Per altra tenim els projectes que emmarquem dins de la programació cíclica anual tant els que organitzem nosaltres com els que organitzem amb altres entitats o col·lectius.