Historia y lucha

La primera vez que se formó el grupo de jóvenes en Prosperitat fue en el año 1981. Fue de este grupo de donde surgió la semilla de lo que luego sería el Casal de Jóvenes de Prosperidad (CJP), programando durante varios años, actividades para jóvenes en nuestro barrio. Así se va a constatar la necesidad de tener un espacio dirigido a los jóvenes. Comenzó pues una larga lucha con el ayuntamiento para conseguir este espacio, pero éste no se tomó el asunto de forma seria hasta la ocupación de la antigua tienda de muebles Narciso, en la calle Joaquim Valls, 82. Gracias a la presión de estos jóvenes, el CJP abrió las puertas el año 1988. Por fin los jóvenes tenían su propio espacio. En el año 1993 fueron los mismos usuarios del casal los que asumieron y se responsabilizaron de la gestión del Casal de Jóvenes creando la Asociación Juvenil Sociocultural de Prosperidad (AJSCP), que aún continúa su labor gestora. Després de 17 anys (2010), per les denúncies constants d’alguns veïns per sorolls, l’ajuntament reokupa i tanca l’edifici prohibint en ell l’activitat de l’associació . Durant més d’un any el Casal de Joves de Prosperitat passa a tenir la seva base en un petit local situat al carrer Badosa nº39 (l’antic local de 9barrisAcull). Durant aquest temps moltes de les activitats que abans es realitzaven dins del Casal es resituen en altres locals d’associacions amigues o al carrer o davant Districte. Després de la lluita amb el mateix, i gràcies a la unió dels joves, s’aconsegueix que en 2012, el districte llogui uns mòduls que serviran com a Casal provisional en l’Av. Rio de Janeiro nº100 i on desenvolupem, a dia d’avui, la nostra labor tot esperant que s’aixequi al costat un nou edifici per a aquesta Associació. Por això reivindiquem: #VolemElCasalDeJovesDeProspeJa!     Casal de Joves ProsperitatJa