La primera vegada que es va formar el grup de joves a Prosperitat va ser a l’any 1981. Va ser d’ells d’on va sorgir la llavor del que després seria el Casal de Joves de Prosperitat (CJP). Durant uns quants anys van a programar activitats per a joves al barri i així és va a constatar la necessitat de tenir un espai adreçat als joves.

Va començar doncs una llarga lluita amb l’ajuntament per aconseguir aquest espai .A quest no es va pendre l’assumpte de forma seriosa fins l’ocupació de l’antiga botiga de mobles Narciso, al carrer Joaquim Valls, 82. Gràcies a la presssió d’aquest joves, el CJP va obrir les portes a l’any 1988. Per fi els i les joves tenien el seu propi espai i a l’any 1993 van ser els i les mateixes usuàries les que van assumir i es van responsabilitzar de la gestió del Casal de Joves creant l’Associació Juvenil Sòciocultural de Prosperitat (AJSCP), que encara continua la seva tasca gestora.

Després de 17 anys (2010), després de les denúncies constants d’alguns veïns per sorolls, l’ajuntament reokupa i tanca l’edifici prohibint en ell l’activitat de l’associació . Durant més d’un any el Casal de Joves de Prosperitat passa a tenir la seva base en un petit local situat al carrer Badosa nº39 (l’antic local de 9barrisAcull). Durant aquest temps moltes de les activitats que abans es realitzaven dins del Casal es resituen en altres locals d’associacions amigues o al carrer o davant Districte. Després de la lluita amb el mateix, i gràcies a la unió dels joves, s’aconsegueix que en 2012, el districte llogui uns mòduls que serviran com a Casal provisional en l’Av. Rio de Janeiro nº100 i on desenvolupem, a dia d’avui, la nostra labor tot esperant que s’aixequi al costat un nou edifici per a aquesta associació.

Per això reivindiquem:

#VolemElCasalDeJovesJa!

Casal de Joves ProsperitatJa